Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013 By: www.tho.com.vn

Bóng mình

Đi ngược mặt trời lên

Không rời bóng phía trước

Bóng cứ theo từng bước

Quay lưng mặt trời chiếu


Phái nào cũng bóng mình

Không thể rời nhau được

Phía nào cũng có nắng

Như bóng tình trăm năm


Ta đối mặt với nắng

Bóng theo về bình minh

Bỏ hoàng hôn ở lại

Bóng quấn quýt theo mình


Ta luôn cùng bóng ta

Bóng tròn rồi bóng ngả

Vui buồn đời thế cả

Bóng trọn tình bên ta...

Sài Gon, 12-3-2007

0 nhận xét:

Đăng nhận xét