Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013 By: www.tho.com.vn

Đồi thơ

(Xuân thiên kính dâng) 


Dẫu rằng phía trước hết đường

Nhưng ta vẫn đến và thương hết lòng

Dại khờ yêu quá hóa không

Ngu ngơ lạc chốn bềnh bồng đồi thơ...

Ghềnh ráng 12-10-2011

0 nhận xét:

Đăng nhận xét