Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013 By: www.tho.com.vn

Tình xuân
Thức dậy

Ta thấy mặt trời

Thấy em thấp thoáng hoa cười

Mắt long lanh hạt sương

Hương giao thừa lẫn vào chân tóc

Hun sợi xanh sương khói chuyển màu
Em

Giọt bùi giọt đắng

Tan vào anh

Rạo rực tình xuân...

Sài Gòn, 14-2-2010
(Khai bút sáng 01-01 Năm Canh Dần)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét